Het team

basisschool zwolle aa-landen teamfoto16-17

Het team bestaat uit een directeur, 25 leerkrachten, een intern begeleider (IB-er), een vakleerkracht gymnastiek, een onderwijsassistent, een leerkrachtondersteuner en een administratief medewerker. Daarnaast wordt het team gedurende het schooljaar op wisselende momenten ondersteund door één of meer stagiair(e)s.
De directeur is volledig ambulant (geeft geen les) en is in de regel elke dag aanwezig. Bij afwezigheid van de directie is het eerste aanspreekpunt de bovenbouwcoördinator.
De groepsleerkracht verzorgt de lessen en staat de hele dag voor de groep. Sommigen zijn gespecialiseerd in het werken met kleuters, anderen in de omgang met oudere kinderen. Daarnaast heeft elke leerkracht ook andere schooltaken om ervoor te zorgen dat alles op school goed verloopt.
De groepsleerkrachten dragen de eindverantwoordelijkheid voor hun groep, zij zijn ook het eerste aanspreekpunt als het gaat om de leerlingen en voeren de gesprekken met ouders.


De IB-er coördineert de activiteiten m.b.t. de zorg aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Zij leidt de groeps- en leerlingenbesprekingen en overlegt met de groepsleerkrachten. Tevens onderhoudt zij contacten met externe instanties betreffende de leerlingenzorg waaronder het Expertise Centrum ‘de Brug’.
De vakleerkracht gymnastiek verzorgt voor de groepen 3-8 een aantal lessen per week in de gymzaal. Ook worden gymlessen door de groepsleerkrachten gegeven, zij zijn hiervoor bevoegd.
De onderwijsassistent is afkomstig van het Expertise Centrum de Brug en begeleidt leerlingen met een rugzak.
De leerkrachtondersteuner is ook afkomstig van het Expertise Centrum de Brug en geeft extra instructie of begeleiding aan leerlingen uit groep 3 en 4. Zij werkt op dinsdag, woensdag en donderdag.
De administratief medewerker verzorgt de administratie en is enkele ochtenden per week aanwezig.
Regelmatig zijn er ook stagiair(e)s op school aanwezig. Dit kunnen studenten zijn die een opleiding tot Onderwijs Assistent volgen, de CALO (sportleraar) en/of de Pabo.

We streven naar stabiliteit en continuïteit. Er staan steeds dezelfde leerkrachten voor de groep (natuurlijk niet in geval van ziekte) en in de week nooit meer dan twee verschillende.