Vivente

Vivente is een stichting voor christelijk primair onderwijs in Zwolle.
Vivente is ambitieus en loopt voorop bij nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs.

Circa 450 medewerkers verzorgen het basisonderwijs voor 4500 leerlingen op 15 scholen,
waarvan 1 school met speciaal onderwijs

 De manier waarop Vivente wordt bestuurd vindt u hier kort samengevat:

  • de raad van toezicht houdt toezicht en adviseert het college van bestuur (CvB);
  • het CvB is integraal verantwoordelijk voor de organisatie;
  •  het CvB wordt ondersteund door enkele beleidsmedewerkers en het secretariaat;     
  • de directeur bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de aansturing van het stafbureau;
  • de directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun scholen;
  • de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) adviseert over het beleid van de stichting en heeft op een aantal terreinen instemming- of advies bevoegdheden.
     

Het postadres van Vivente is:

Postbus 40220
8004 DE ZWOLLE

Het bezoekadres is:

Rechterland 1
8024 AH ZWOLLE

Tel. 038 – 355 65 70

Email: kantoor@vivente.nu

Website - Intranet Vivente

Op onze website vindt u uitgebreide informatie over Vivente, over de scholen en over ons beleid. Ons web-adres is is www.vivente.nu. Daarnaast hebben wij een intranetomgeving: www.vivente.net. Via Intranet kunnen enquêtes en formulieren worden ingevuld. Mogelijk wordt u hiervoor uitgenodigd.

GMR

Vivente kent een GMR. Deze raad bestaat uit 16 leden (8 ouders en 8 personeelsleden).
De leden van de raad zijn afkomstig uit de scholen. De raad overlegt met de CvB.

U kunt de GMR bereiken via gmr@vviente.nu

Ouders en / of verzorgers

Partnerschap met ouders en de communicatie met ouders is een speerpunt bij Vivente. Ouders worden bij de school en het onderwijs van hun kind betrokken. Ze hebben gelegenheid zitting te nemen in de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad, ouderraad of oudervereniging. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder “Informatiegids ouders”.