Over de school

basisschool zwolle IMG 5876De Aquarel is uit een fusie van de Spreng en de Rietkraag bijna 20 jaar geleden ontstaan. Het is een school midden in de groene wijk Aa-landen Noord. Naar schatting 80% van de kinderen komt uit de directe schoolomgeving. Daarnaast ruim 10% uit Holtenbroek en de rest uit andere wijken.

Het gebouw dateert uit de jaren '70, en is in het voorjaar van 2005 ingrijpend verbouwd. Nieuwe ruimtes zijn toegevoegd en van binnen en buiten opnieuw geschilderd. De verbouwing heeft de school tot één geheel gemaakt. Er is thans sprake van een mooie, ruime en overzichtelijke school met veel licht en een rustige, veilige sfeer.

De school staat goed aangeschreven in de wijk. Er wordt goed onderwijs gegeven en de school heeft een goede naam. De school kenmerkt zich door kwaliteit, stabiliteit en continuïteit. Er is veel zorg en aandacht voor leerlingen en de betrokkenheid van leerkrachten is groot. Naast de goede naam zijn ook de rust/orde en omvang van de school belangrijke argumenten van ouders om voor de Aquarel te kiezen.

De leerlingenpopulatie is een mooie afspiegeling van de wijk. Uit alle geledingen zijn kinderen schoolgaand. Ook op het gebied van geloofsovertuiging en –beleving is er een flinke diversiteit. Onderlinge verschillen worden erkend en gerespecteerd.

De leeropbrengsten zijn al jaren stabiel en van een voldoende goed niveau. De Cito eindtoets ligt veelal boven het landelijk gemiddelde en ook de tussenopbrengsten liggen boven dit niveau. De inspectie komt zowel in haar rapport uit 2004, 2009 en 2013 tot deze conclusies.

De leerlingenzorg op de Aquarel is professioneel opgezet. De structuur is duidelijk bepaald en de uitgangspunten en contouren van het systeem zijn in een helder schoolspecifiek 'zorgplan' beschreven. Er vinden stelselmatig leerlingen- en groepsbesprekingen plaats en kinderen die een A+, D of E scoren krijgen extra aandacht. Ook worden twee keer per jaar groepsplannen opgesteld waarin duidelijk per groep de zorg binnen de planperiode wordt beschreven.
Leerlingen die extra zorg/begeleiding nodig hebben krijgen dit binnen (aan de instructietafel) of buiten (van de RT-er) de groep. Er is ook een aanbod voor meerbegaafde leerlingen. Wekelijks krijgen zij een dagdeel les op eigen niveau en wijze van aanbod.

Lees alle informatie in onze

Lees onze schoolgids